پست های داغ

last video Posts

مشخصات فنی و کاربردهای کامپوزیت 3M Z350 XT Universal & flowable

مشخصات فنی و کاربردهای کامپوزیت 3M Z350 XT Universal & flowable

اگر شما جزو دندانپزشک هایی هستید که برای ترمیم های قدامی و خلفی از کامپوزیت های مختلف استفاده میکنید، توصیه می کنیم با این کامپوزیت یونیورسال بی نظیر، ضمن تسهیل کار خود، ترمیم های زیباتری داشته باشید.