فرزهای بلک کبرا

فرزهای Black Cobra 

 • فرز بلک کبری  B837 میزینگر آلمان با وورکینگ پارت 8میلی متر جهت کاربرد تراش و آماده سازی کراون  مناسب میباشد. سر فرزهایی با برند کبری انحصارا توسط کمپانی meisinger تولیدمی شود . به دلیل پوشش لایه کربوسر (Carbocer) مقاومت و عمر بسیار بالایی را دارد و برای تراش دنیتن و انامل استفاده میشود . این فرز به دلیل شیار داشتن تا دمای 450 درجه سانتیگراد را متحمل می شود

  125,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فرز بلک کبری  B850 میزینگر آلمان با وورکینگ پارت 8.5 میلی متر جهت کاربرد تراش و آماده سازی کراون  مناسب میباشد. سر فرزهایی با برند کبری انحصارا توسط کمپانی meisinger تولیدمی شود . به دلیل پوشش لایه کربوسر (Carbocer) مقاومت و عمر بسیار بالایی را دارد و برای تراش دنیتن و انامل استفاده میشود . این فرز به دلیل شیار داشتن تا دمای 450 درجه سانتیگراد را متحمل می...

  125,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فرز بلک کبری  B852 میزینگر آلمان با وورکینگ پارت 10 میلی متر جهت کاربرد تراش و آماده سازی کراون  مناسب میباشد. سر فرزهایی با برند کبری انحصارا توسط کمپانی meisinger تولیدمی شود . به دلیل پوشش لایه کربوسر (Carbocer) مقاومت و عمر بسیار بالایی را دارد و برای تراش دنیتن و انامل استفاده میشود . این فرز به دلیل شیار داشتن تا دمای 450 درجه سانتیگراد را متحمل می شود

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز بلک کبری  B862 میزینگر آلمان با ورکینگ پارت 8 میلی متر جهت کاربرد تراش و آماده سازی کراون  مناسب میباشد. سر فرزهایی با برند کبری انحصارا توسط کمپانی meisinger تولیدمی شود . به دلیل پوشش لایه کربوسر (Carbocer) مقاومت و عمر بسیار بالایی را دارد و برای تراش دنیتن و انامل استفاده میشود . این فرز به دلیل شیار داشتن تا دمای 450 درجه سانتیگراد را متحمل می شود

  125,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فرز بلک کبری  B863 میزینگر آلمان با وورکینگ پارت 10 میلی متر جهت کاربرد تراش و آماده سازی کراون  مناسب میباشد. سر فرزهایی با برند کبری انحصارا توسط کمپانی meisinger تولیدمی شود . به دلیل پوشش لایه کربوسر (Carbocer) مقاومت و عمر بسیار بالایی را دارد و برای تراش دنیتن و انامل استفاده میشود . این فرز به دلیل شیار داشتن تا دمای 450 درجه سانتیگراد را متحمل می شود

  125,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فرز بلک کبری  B868 میزینگر آلمان با وورکینگ پارت 8 میلی متر جهت کاربرد تراش و آماده سازی کراون  مناسب میباشد. سر فرزهایی با برند کبری انحصارا توسط کمپانی meisinger تولیدمی شود . به دلیل پوشش لایه کربوسر (Carbocer) مقاومت و عمر بسیار بالایی را دارد و برای تراش دنیتن و انامل استفاده میشود . این فرز به دلیل شیار داشتن تا دمای 450 درجه سانتیگراد را متحمل می شود

  125,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فرز بلک کبری  B869 میزینگر آلمان با وورکینگ پارت 10 میلی متر جهت کاربرد تراش و آماده سازی کراون  مناسب میباشد. سر فرزهایی با برند کبری انحصارا توسط کمپانی meisinger تولیدمی شود . به دلیل پوشش لایه کربوسر (Carbocer) مقاومت و عمر بسیار بالایی را دارد و برای تراش دنیتن و انامل استفاده میشود . این فرز به دلیل شیار داشتن تا دمای 450 درجه سانتیگراد را متحمل می شود

  125,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فرز بلک کبری  B886 میزینگر آلمان با وورکینگ پارت 10 میلی متر جهت کاربرد تراش و آماده سازی کراون  مناسب میباشد. سر فرزهایی با برند کبری انحصارا توسط کمپانی meisinger تولیدمی شود . به دلیل پوشش لایه کربوسر (Carbocer) مقاومت و عمر بسیار بالایی را دارد و برای تراش دنیتن و انامل استفاده میشود . این فرز به دلیل شیار داشتن تا دمای 450 درجه سانتیگراد را متحمل می شود

  125,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف